Hiển thị:
Trang

Chậu Abacus 01

Chậu Abacus 01

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Trụ vuông vát Abacus 1 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : 200 x 290 x 500 Công dụng Dùng để trồng c&aacu..

180.000 VNĐ
220.000 VNĐ

Chậu Abacus 10

Chậu Abacus 10

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Trụ vuông Abacus 10 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : 300x 300 x 600 Công dụng Dùng để trồng các loại c..

230.000 VNĐ
270.000 VNĐ

Chậu Abacus 12

Chậu Abacus 12

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Trụ vuông Abacus 12 Chất liệu : Đá mài đen Kích thước : 300 x 300 x 600 Công dụng Dùng để trồng các loại c&..

230.000 VNĐ
270.000 VNĐ

Chậu bầu Athena 4

Chậu bầu Athena 4

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu bầu Athena 4 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : d360 x 600 Công dụng Dùng để trồng các loại cây cản..

240.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Chậu Doric 01

Chậu Doric 01

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu ống trụ Doric 1 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : d300 x 300 Công dụng Dùng để trồng các loại cây ..

90.000 VNĐ
120.000 VNĐ

Chậu Doric 08

Chậu Doric 08

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu ống trụ Doric 8 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : d300 x 600 Công dụng Dùng để trồng các loại cây ..

240.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Chậu Poros 05

Chậu Poros 05

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu chữ nhật ngang Poros 5 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : 800 x 300 x 300 Công dụng Dùng để trồng các loạ..

240.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Chậu Rubik 03

Chậu Rubik 03

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu hộp vuông rubik 3 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : 320x 320 x 320 Công dụng Dùng để trồng các loạ..

150.000 VNĐ
180.000 VNĐ

Chậu Uranus 02

Chậu Uranus 02

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu bầu cao Uranus 2  Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : d330 x 480 Công dụng Dùng để trồng các loại c&a..

2.400.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Chậu Uranus 06

Chậu Uranus 06

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu sọc dọc Uranus 6 Chất liệu : Men sứ trắng Kích thước : d400 x 480 Công dụng Dùng để trồng các loại cây cảnh nội ngoạ..

230.000 VNĐ
270.000 VNĐ

Chậu xoắn Athena  9

Chậu xoắn Athena 9

..

230.000 VNĐ
270.000 VNĐ

Chậu yot Athena 6

Chậu yot Athena 6

Đặc tính kỹ thuật Tên gọi : Chậu yot Athena 6 Chất liệu : Đá mài trắng Kích thước : d350 x 600 Công dụng Dùng để trồng các loại cây cản..

240.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)